Klasy laserów

Systemy laserowe podlegają wielopoziomowej klasyfikacji zgodnie z ich dostępnym promieniowaniem laserowym. Klasyfikacja jest przeznaczona do wskazania stopnia zagrożenia danego systemu laserowego. Lasery mogą występować z klasą 2, 2M, 3R, 3B lub 4 (w kolejności stopnia zagrożenia). Klasa lasera 2 określa lasery małe i z bardzo małą mocą wyjściową <1mW. Lasery z mocą pomiędzy 1mW i 5mW są oznaczone klasą 3R, a pomiędzy 5mW do 500mW klasą 3B. Każdy laser o mocy powyżej 500mW zaliczany jest do klasy laserów 4. Nawet lasery z klasą 4 są bezpieczne dla oświetlania publiczności, jeśli wartość MDE* nie jest przekroczona w obszarze publiczności.** 

*MDE: Maksymalna dopuszczalna ekspozycja. Poziom promieniowania laserowego, na który w normalnych warunkach mogą być eksponowane osoby bez doznawania szkodliwych skutków.
**Pamiętaj, aby zawsze respektować lokalne przepisy i regulacje podczas projekcji laserowej.

Pod linkiem przykłady oświetlenia laserowego z klasą bezpieczeństwa 4 -> Lasery z klasą 4.