REKLAMACJE

Sprzedający odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
W przypadku wad lub niezgodności Towaru z ofertą, Konsumentowi przysługuje uprawnienie do reklamacji Towaru poprzez zawiadomienie Sprzedawcy i złożenie oświadczenia woli w dowolnej formie, w szczególności:
pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@laserprofi.pl
pisemne pocztą na adres Sprzedawcy: IP Studio, Niedźwiedzia 12/8, 70-793 Szczecin.

Sprzedający w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
Konsument składając reklamację może zażądać od Sprzedawcy wymiany zakupionego towaru na rzecz wolną od wad albo usunięcia wady.

Konsumentowi przysługuje również prawo do żądania obniżenia ceny chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
W przypadku uznania, że wada jest istotna bądź, gdy Konsument składa kolejną reklamację wcześniej naprawianego bądź wymienianego towaru, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:

  • imię i nazwisko;
  • adres do korespondencji, a także adres e-mail oraz numer telefonu;
  • przedmiot reklamacji (nazwę urządzenia, numer seryjny);
  • przyczynę reklamacji;
  • podpis. (własnoręczny podpis w przypadku reklamacji składanej pocztą).

Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne sprzedanych towarów jedynie w przypadku stwierdzenia wad przed upływem dwóch lat od dnia otrzymania towaru przez Konsumenta.
O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Konsumenta na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Konsumenta.
Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Konsumentowi nowego Towaru bądź usunięcia niezgodności, Sprzedawca ponosi koszty dostawy Towaru zarówno odesłania reklamowanego Towaru do Sprzedawcy, jak również ponownej wysyłki Towaru od Sprzedawcy do Konsumenta.
Konsument ma również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak: Mediacja przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie, Rzecznicy Konsumentów, Organizacje pozarządowe.

Jak zgłosić reklamację?

Reklamację towaru można zgłosić na kilka sposobów:

  • logując się na swoje konto na sklepie laserprofi.pl, wybierając odpowiednie zamówienie z historii zamówień i wysyłając wiadomość wraz z wypełnionym formularzem serwisowym.
  • korzystając z formularza kontaktowego wybierając w temacie "Serwis i gwarancja" i załączając wypełniony formularz serwisowy.
  • wysyłając wiadomość wraz z wypełnionym formularzem serwisowym bezpośrednio na adres e-mail: serwis@laserprofi.pl, podając w tytule wiadomości numer zamówienia.

Formularz serwisowy -> kliknij mnie!

GWARANCJA

Wszystkie produkty marki Laserworld posiadają gwarancję producenta, która wynosi 24 miesiące na całość urządzenia w tym elektronikę, obudowę, optykę (diody oraz skanery).

Jesteśmy jedynym sklepem w Polsce i najprawdopodobniej jedynym w Europie, który udziela 2-letniej gwarancji na całe urządzenie pomimo tego, że producent udziela na diody laserowe oraz optykę tj. skanery i inne elementy optyczne tylko 12 miesięcy gwarancji. 

Wszystkie lasery marki RTI oraz Tarm (wyłączając model tarm two, który posiada 2 letnią gwarancję) posiadają 2 letnią gwarancję producenta na elektronikę i diody oraz dodatkową 12 miesięczną gwarancję od sklepu laserprofi, tym samym wszystkie lasery marki RTI posiadają łącznie 3-letnią gwarancję.

* Serwis pogwarancyjny - Sklep laserprofi oferuje swoim klientom naprawę laserów pogwarancyjną. Prosimy o korzystanie z formularza kontaktowego w celu otrzymania wyceny naprawy. Sklep prowadzi również sprzedaż części zamiennych.